Privacy statement

Gewoonfoto conformeert zich aan de Wet PersoonsRegistratie. Wij behandelen de door je verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Privacystatement

De benodigde persoonsgegevens in het contactformulier of bestelling worden uitsluitend gebruikt om met je in contact te kunnen komen naar aanleiding van uw contactaanvraag of bestelling

Gewoonfoto geeft de door je verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij je hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. De door je aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.